• 07/12/2022

คณะรัฐมนตรีตั้งซี 10 นายทหารคนสนิท 8 ราย ดันมือปราบรื้อถอนรีสอร์ตผู้ลงทุนละเมิดป่า ผงาด

คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบแต่ง 2 รองปลัดกระทรวง นายทหารคนสนิท รวมทั้ง 6 คนตรวจกระทรวง นายทหารคนสนิท ดันรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มือปราบรื้อถอนรีสอร์ตผู้ลงทุนล่วงล้ำป่า ยุคอยู่กรมอุทยานฯ ขึ้นระดับ 10
ช่วงวันที่ 6 ธ.ค. ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นอนุมัติแต่งข้าราชการสามัญจำพวกผู้บริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม จากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม เสนอตั้งเจ้าหน้าที่รัฐให้ครองตำแหน่งจำพวกผู้บริหารระดับสูงเพื่อตอบแทนตำแหน่งช่องว่าง ปริมาณ 8 ราย ดังต่อไปนี้
1.นางชญาความสำราญ ซื่อสัตย์ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ไปครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม

2.นายปราบ ทรัพย์สมบัติมากมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ไปครอบครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม
3.นางสาวปรีญาพร กาญจน์เกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ไปครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม
4.นางภาวินีในสายบุรี รองอธิบดีกรมเกื้อหนุนฯ ไปครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง (10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม
5.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม

6.นายนิพนธ์ ประสงค์สิริศักดา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บุกเบิกแผนการ CSR กับบริษัทน้ำประปาเอกชน “รวมพลังน้ำประปาวีรบุรุษ สอน ซ่อมแซมเสริม เพิ่มประสิทธิภาพน้ำก๊อกให้กับสามัญชน” และก็ส่งผลงานอันสะดุดตายุคเป็น ผู้อำนวยการสำนักกรมสวน เป็นมือปราบรื้อถอนรีสอร์ตนักลงทุนล่วงล้ำป่าไปแล้วมากไม่น้อยเลยทีเดียว ไปครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง นายทหารคนสนิท (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม

7.นายวันชัย จิริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปครอบครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม

8.นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมสวน ไปครองตำแหน่งคนตรวจกระทรวง (C10) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อม

E-mail :